Utbedring av stier og ruter

1.1.6-Trail-Imp-LilyInnen norsk friluftsliv er det i løpet av de siste årene kommet en økt interesse for sikrede stier. Stiene baserer seg på det italienske mønsteret, og omtales derfor også som “Via Ferrata”, eller “jernvei” på norsk.

Stor usikkerhet om hvilket regelverk som skal gjelde

Hensikten med slike jernveier, er at man i økende grad tilgjengeliggjør områder, som det tidligere har vært vanskelig å komme til med mindre man besitter utstrakte kunnskaper om fjellklatring. Rent praktisk, blir vanskeligere ruter utstyrt med faste sikringsmidler, som stålwire, stigbøyler, stiger og broer.

Bare i de fire vestlandsfylkene alene, foreligger det over to hundre planer om bygging av slike stier. Samtidig er temaet kontroversielt, og det hersker usikkerhet om hvilke regler som skal gjelde for oppføringen av slike anlegg.

Et juridisk problem, er at inngrepene ofte kan anses som så store, at de underfaller Plan- og bygningsloven. Samtidig kreves det samtykke både fra grunneier og offentlige forvaltningsinstanser. Hovedsaklig må da kommunens planutvalg trå til, for å ta avgjørelsen i saken. Det gjør den i utgangspunktet enkle byggingen til en noe mer kompleks og vanskelig affære, noe som muligens også kommer til å begrense utbygging av slike stier i overskuelig fremtid.

På den andre siden kommer nok slike anlegg til å medføre en viss økning i turister, og mer trafikk i de bygdene som tillater byggingen. En spektakulær hengebro, er alltid en populært reisemål.

Et godt eksempel er en liten kommune i Eifel i Tyskland, hvor en av Europas lengste hengebroer ble bygget. Det er blitt umulig å finne parkeringsplasser i landsbyen, og gatene er fulle av skuelystne turgåere, som absolutt vil nyte utsikten fra broen. De samme turistene vil også vandre rundt i områdets mange turstier, noe som har ført til en oppsving for lokale gjestegiveri, landhandel og spisesteder. Når slike erfaringer sprer seg, vil nok dette kunne påvirke antall søknader i slike prosesser.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *