Salg av norsk utmark

Sunnmøre-Mountains-NorwaySom del av Høyreregjeringens plan, skal store deler av Norge, nå legges ut for salg, for mange kommer dette som en overraskelse. Mange av landets innbyggere er overrasket over denne politikken.

Mange er i mot det som nå skjer gjennom tiltak fra regjeringen, og støttespillere i næringslivet. Som del av planene, er det ikke bare det profitable NSB, så vel som lønnsomme vannkraftverk som skal selges. Også store deler av landet, som er eid av Norske Skog, skal selges til private eierinteresser. Hele 75 % av Norges befolkning er mot et slikt salg, men de som representerer, representerer ikke denne meningen, og er mer opptatte av å nå politiske målsetninger om å redusere statlig eierskap, selv om de statlige bedriftene fungerer godt. Det er i følge MMI kun 9% av befolkningen som støtter et slikt salg.

Regjeringen vil selge en million mål, med myr, skog og fjell

Regjeringen ønsker å selge en million mål, med myr, skog og fjell. Et slikt salg vil definitivt svekke statens evne til å forvalte viktige friluftsareal, og evnen til å forvalte naturareal på en fornuftig og riktig måte. Tidlige eksempler fra Trøndelag, viser allerede hvordan private tar seg til rette etter at salget har funnet sted. De bygger veier, hytter og helikopterlandeplasser, i tidligere vernede, eller delvis vernede områder. De kjører med motorkjøretøy gjennom de sårbare naturområdene, og forbereder masseturisme, samt jaktturer fra helikopter, for velstående turister fra kontinentet.

Dette skader først og fremst lokale tradisjoner, og forholdet til naturen som er blitt dyrket frem forsiktig. Dette gjelder for friluftsliv, så vel som for jakt og fiske. Vårt folkelige arvesølv blir i dag forvaltet av Statsskog, og selskapet gjør en ypperlig jobb. En stor eier gjør det også enklere for friluftsorganisasjoner. Det er lettere å forholde seg til en stor grunneier, som sikrer alle lik og rimelig rett til å bruke naturen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *