Recent Posts

Salg av norsk utmark

Aug 24, 16 Salg av norsk utmark

Posted by in Uncategorized

Som del av Høyreregjeringens plan, skal store deler av Norge, nå legges ut for salg, for mange kommer dette som en overraskelse. Mange av landets innbyggere er overrasket over denne politikken. Mange er i mot det som nå skjer gjennom tiltak fra regjeringen, og støttespillere i næringslivet. Som del av planene, er det ikke bare det profitable NSB, så vel som lønnsomme vannkraftverk som skal selges. Også store deler av landet, som er eid av Norske Skog, skal selges til private eierinteresser. Hele 75 % av Norges befolkning er mot et slikt salg, men de som representerer, representerer ikke denne meningen, og er mer opptatte av å nå politiske målsetninger om å redusere statlig eierskap, selv om de statlige bedriftene fungerer godt. Det er i følge MMI kun 9% av befolkningen som støtter et slikt salg. Regjeringen vil selge en million mål, med myr, skog og fjell Regjeringen ønsker å selge en million mål, med myr, skog og fjell. Et slikt salg vil definitivt svekke statens evne til å forvalte viktige friluftsareal, og evnen til å forvalte naturareal på en fornuftig og riktig måte. Tidlige eksempler fra Trøndelag, viser allerede hvordan private tar seg til rette etter at salget har funnet sted. De bygger veier, hytter og helikopterlandeplasser, i tidligere vernede, eller delvis vernede områder. De kjører med motorkjøretøy gjennom de sårbare naturområdene, og forbereder masseturisme, samt jaktturer fra helikopter, for velstående turister fra kontinentet. Dette skader først og fremst lokale tradisjoner, og forholdet til naturen som er blitt dyrket frem forsiktig. Dette gjelder for friluftsliv, så vel som for jakt og fiske. Vårt folkelige arvesølv blir i dag forvaltet av Statsskog, og selskapet gjør en ypperlig jobb. En stor eier gjør det også enklere for friluftsorganisasjoner. Det er lettere å forholde seg til en stor grunneier, som sikrer alle lik og rimelig rett til å bruke...

read more

Nye fjellvettregler i 2016

Aug 23, 16 Nye fjellvettregler i 2016

Posted by in Uncategorized

Fjellvettreglene er et viktig verktøy for å planlegge en utflukt i den norske fjellheimen. Reglene fungerer som en check-list for alle som vil ut i marka, og det å kunne reglene kan utgjøre forskjellen mellom liv og død. For første gang på over 60 år er Fjellvettreglene blitt revidert og oppgradert. De nye reglene er litt mer avanserte. Fjellvettet flyttes her fra ryggsekken og over til den enkeltes hode. Her legges det mer vekt på opplæring, forbereding og planlegging av turer, enn at man bare skal ha utstyr som er i orden. Noe av grunnen til dette, er selvfølgelig at flere og flere nordmenn er blitt til byfolk, og at de ikke lenger behersker de teknikkene som tidligere ble ansett som allmennkunnskap. Gode fjellvettregler handler også om at turgåere skal ha et bevisst forhold til naturen i de valg som de tar, og i hvordan de handler og oppfører seg. De nye fjellvettreglene er derfor en læringssirkel som skolerer brukeren, både i planlegging av turen i forkant, så vel som i det å tilpasse planene til forholdene underveis. Tredobling i antallet redningsaksjoner I løpet av de siste ti årene har antallet redningsaksjoner i fjellet økt med nesten 300%. I 2005 ble det gjennomført 350 redningsaksjoner mens man i 2015 kunne observere nærmere 1 000 redningsaksjoner. På den ene siden er terskelen for å be om hjelp blitt lavere, mens ønsket om mer ekstreme naturopplevelser har vokst, samtidig som kunnskapsnivået har sunket. Den direkte grunnen til aksjonene er som regel at utstyret, så vel som den fysiske kondisjonen til turgåerne er for dårlig. Samtidig virker det som om mange har mistet respekten for naturen og naturkreftene, kanskje på grunn av mindre omgang med naturen, rent generelt. Mer sittende arbeid, og mindre fysisk aktivitet i hverdagen, bidrar også til at folk overvurderer sine egne...

read more