Organisasjonen Norsk Friluftsliv

0cfbe02e2f01c6528f8934c2bef33223Norsk friluftsliv er en ideell paraplyorganisasjon, som koordinerer 16 forskjellige friluftsorganisasjoner i Norge. Til sammen har dette forbundet mer enn 940 000 medlemmer (tall fra 2016). Mesteparten av medlemmene er organisert gjennom små lokallag. Det finnes i dag omlag 5000 slike lokallag.

Alle de forskjellige organisasjonene er åpne for individuelt medlemskap, og de er åpne for alle som vil være med. Det som kvalifiserer de forskjellige organisasjonene for medlemskap i Norsk Friluftsliv, er at de enten er landsomfattende organisasjoner, eller at de har mer enn 10 000 medlemmer. Det eneste som utelukker fra medlemskap, er om man driver med motorisert ferdsel, eller med organisert konkurranseidrett, som orientering eller forskjellige typer action-sport.

Norsk Friluftsliv sine målsetninger

Norsk Friluftsliv arbeider for et allsidig og miljøvennlig friluftsliv, i tråd med norske tradisjoner på området. Dermed skal både tradisjonelle og nye aktivitetsformer som fremmer friluftsliv løftes frem, og gis rom for å utvikle seg. Derfor er Norsk Friluftsliv også en viktig instans når det gjelder å fremme politiske saker som omhandler natur og villmark, og kan operere som en lobbyist og forhandler med myndighetene i saker som angår gjennomføring av ulike reguleringer og forordninger.

Samtidig arbeider organisasjonen også for folks helse og trivsel. Videre har de et sterkt fokus på naturens egenverdi, gjennom vakre naturopplevelser. Dette innebærer at de beskytter allemannsretten, og allmennhetens tilgang til bruk av naturen.

Målsetningen for perioden 2013 til 2016 innebærer at de driver med en viss “misjonsvirksomhet”, slik at naturopplevelser skal bli noe for flere. Herunder følger det et mål om at folk oftere skal kunne komme seg ut i naturen, og på den måten lære verdien av norsk natur.

I tillegg til å styre kampanjer på høyere nivå, viderefordeler Norsk Friluftsliv også statlige overføringer øremerket lokale tiltak. Her kan lokallag sikre seg noen driftsmidler, for å muliggjøre sine lokale aktiviteter og tiltak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *