Nye fjellvettregler i 2016

evening view of Everest with tourist and buddhist prayer flags from kala patthar and blue sky - way to Everest Base Camp - Nepal

Fjellvettreglene er et viktig verktøy for å planlegge en utflukt i den norske fjellheimen. Reglene fungerer som en check-list for alle som vil ut i marka, og det å kunne reglene kan utgjøre forskjellen mellom liv og død.

For første gang på over 60 år er Fjellvettreglene blitt revidert og oppgradert. De nye reglene er litt mer avanserte. Fjellvettet flyttes her fra ryggsekken og over til den enkeltes hode. Her legges det mer vekt på opplæring, forbereding og planlegging av turer, enn at man bare skal ha utstyr som er i orden. Noe av grunnen til dette, er selvfølgelig at flere og flere nordmenn er blitt til byfolk, og at de ikke lenger behersker de teknikkene som tidligere ble ansett som allmennkunnskap.

Gode fjellvettregler handler også om at turgåere skal ha et bevisst forhold til naturen i de valg som de tar, og i hvordan de handler og oppfører seg. De nye fjellvettreglene er derfor en læringssirkel som skolerer brukeren, både i planlegging av turen i forkant, så vel som i det å tilpasse planene til forholdene underveis.

Tredobling i antallet redningsaksjoner

I løpet av de siste ti årene har antallet redningsaksjoner i fjellet økt med nesten 300%. I 2005 ble det gjennomført 350 redningsaksjoner mens man i 2015 kunne observere nærmere 1 000 redningsaksjoner. På den ene siden er terskelen for å be om hjelp blitt lavere, mens ønsket om mer ekstreme naturopplevelser har vokst, samtidig som kunnskapsnivået har sunket. Den direkte grunnen til aksjonene er som regel at utstyret, så vel som den fysiske kondisjonen til turgåerne er for dårlig. Samtidig virker det som om mange har mistet respekten for naturen og naturkreftene, kanskje på grunn av mindre omgang med naturen, rent generelt. Mer sittende arbeid, og mindre fysisk aktivitet i hverdagen, bidrar også til at folk overvurderer sine egne evner.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *