Afrika på sitt vakreste

Aug 26, 16 Afrika på sitt vakreste

Posted by in Uncategorized

Afrika som turistområde, fører med ett med seg mange motforestillinger. Tanzania hører derimot til et av de mer sikre områdene, og landet er vennlig og sikkert for vestlige turister. Mange tiltrekkes av vakre sandstrender, lave priser og høye badetemperaturer. Tanzania kan også by på store utmarksområder i høyfjellet, hvor man finner lite menneskelige inngrep. Dette gjelder kanskje spesielt om man sammenlikner med landets storbyer, som også kan by på en levestandard som er tilfredsstillende for europeere. Et stort utvalg av nasjonalparker En viktig del av landets turistvirksomhet, baserer seg også på landets store nasjonalparker. Den mest kjente av disse er kanskje den store sletta Serengeti, med det tilgrensende området Ngorongoro. Dette området ligger på høysletta mellom Victoriasjøen og fjellheimen rundt Kilimanjaro. Kilimanjaro er også en egen nasjonalpark. Parkene ligger helt nord i landet, på grensen til Kenya. Grunnene til at området lenge forble urørt er flere, men den viktigste er det Masaiske kvegfolket, som brukte landet som beite. De er et krigersk folk, og man finner ofte masaier som jobber som private sikkerhetsvakter i storbyene i Kenya og Tanzania. Området ble offisielt fredet av den tyske koloniadministrasjonen i 1921, og da britene erobret landet ble dette vernet forsterket. Man satte allerede den gang pris på den ville naturen som Serengetisletten hadde å by på. Her er det nemlig vanlig å støte på mesteparten av de dyrene som preger hele Sahel-sonen. Den tidlige fredningen, la grunnlaget for tidlig turisme, og med dette også en plan for videre turisme. De kjente dyrene I tillegg til at landskapet fra Kilimanjaro, ned gjennom Ngorongoro og til kysten av Victoriasjøen er et eventyr i seg selv, byr også landskapet på de dyrene som man automatisk forbinder med Afrika. Den årlige migrasjonen av vill gnu er et høydepunkt, som samtidig utgjør livsgrunnlaget for alt fra krokodiller, til løver og leoparder. Innimellom støter man også på elefanter, neshorn og...

read more

Organisasjonen Norsk Friluftsliv

Aug 25, 16 Organisasjonen Norsk Friluftsliv

Posted by in Uncategorized

Norsk friluftsliv er en ideell paraplyorganisasjon, som koordinerer 16 forskjellige friluftsorganisasjoner i Norge. Til sammen har dette forbundet mer enn 940 000 medlemmer (tall fra 2016). Mesteparten av medlemmene er organisert gjennom små lokallag. Det finnes i dag omlag 5000 slike lokallag. Alle de forskjellige organisasjonene er åpne for individuelt medlemskap, og de er åpne for alle som vil være med. Det som kvalifiserer de forskjellige organisasjonene for medlemskap i Norsk Friluftsliv, er at de enten er landsomfattende organisasjoner, eller at de har mer enn 10 000 medlemmer. Det eneste som utelukker fra medlemskap, er om man driver med motorisert ferdsel, eller med organisert konkurranseidrett, som orientering eller forskjellige typer action-sport. Norsk Friluftsliv sine målsetninger Norsk Friluftsliv arbeider for et allsidig og miljøvennlig friluftsliv, i tråd med norske tradisjoner på området. Dermed skal både tradisjonelle og nye aktivitetsformer som fremmer friluftsliv løftes frem, og gis rom for å utvikle seg. Derfor er Norsk Friluftsliv også en viktig instans når det gjelder å fremme politiske saker som omhandler natur og villmark, og kan operere som en lobbyist og forhandler med myndighetene i saker som angår gjennomføring av ulike reguleringer og forordninger. Samtidig arbeider organisasjonen også for folks helse og trivsel. Videre har de et sterkt fokus på naturens egenverdi, gjennom vakre naturopplevelser. Dette innebærer at de beskytter allemannsretten, og allmennhetens tilgang til bruk av naturen. Målsetningen for perioden 2013 til 2016 innebærer at de driver med en viss “misjonsvirksomhet”, slik at naturopplevelser skal bli noe for flere. Herunder følger det et mål om at folk oftere skal kunne komme seg ut i naturen, og på den måten lære verdien av norsk natur. I tillegg til å styre kampanjer på høyere nivå, viderefordeler Norsk Friluftsliv også statlige overføringer øremerket lokale tiltak. Her kan lokallag sikre seg noen driftsmidler, for å muliggjøre sine lokale aktiviteter og...

read more

Salg av norsk utmark

Aug 24, 16 Salg av norsk utmark

Posted by in Uncategorized

Som del av Høyreregjeringens plan, skal store deler av Norge, nå legges ut for salg, for mange kommer dette som en overraskelse. Mange av landets innbyggere er overrasket over denne politikken. Mange er i mot det som nå skjer gjennom tiltak fra regjeringen, og støttespillere i næringslivet. Som del av planene, er det ikke bare det profitable NSB, så vel som lønnsomme vannkraftverk som skal selges. Også store deler av landet, som er eid av Norske Skog, skal selges til private eierinteresser. Hele 75 % av Norges befolkning er mot et slikt salg, men de som representerer, representerer ikke denne meningen, og er mer opptatte av å nå politiske målsetninger om å redusere statlig eierskap, selv om de statlige bedriftene fungerer godt. Det er i følge MMI kun 9% av befolkningen som støtter et slikt salg. Regjeringen vil selge en million mål, med myr, skog og fjell Regjeringen ønsker å selge en million mål, med myr, skog og fjell. Et slikt salg vil definitivt svekke statens evne til å forvalte viktige friluftsareal, og evnen til å forvalte naturareal på en fornuftig og riktig måte. Tidlige eksempler fra Trøndelag, viser allerede hvordan private tar seg til rette etter at salget har funnet sted. De bygger veier, hytter og helikopterlandeplasser, i tidligere vernede, eller delvis vernede områder. De kjører med motorkjøretøy gjennom de sårbare naturområdene, og forbereder masseturisme, samt jaktturer fra helikopter, for velstående turister fra kontinentet. Dette skader først og fremst lokale tradisjoner, og forholdet til naturen som er blitt dyrket frem forsiktig. Dette gjelder for friluftsliv, så vel som for jakt og fiske. Vårt folkelige arvesølv blir i dag forvaltet av Statsskog, og selskapet gjør en ypperlig jobb. En stor eier gjør det også enklere for friluftsorganisasjoner. Det er lettere å forholde seg til en stor grunneier, som sikrer alle lik og rimelig rett til å bruke...

read more

Nye fjellvettregler i 2016

Aug 23, 16 Nye fjellvettregler i 2016

Posted by in Uncategorized

Fjellvettreglene er et viktig verktøy for å planlegge en utflukt i den norske fjellheimen. Reglene fungerer som en check-list for alle som vil ut i marka, og det å kunne reglene kan utgjøre forskjellen mellom liv og død. For første gang på over 60 år er Fjellvettreglene blitt revidert og oppgradert. De nye reglene er litt mer avanserte. Fjellvettet flyttes her fra ryggsekken og over til den enkeltes hode. Her legges det mer vekt på opplæring, forbereding og planlegging av turer, enn at man bare skal ha utstyr som er i orden. Noe av grunnen til dette, er selvfølgelig at flere og flere nordmenn er blitt til byfolk, og at de ikke lenger behersker de teknikkene som tidligere ble ansett som allmennkunnskap. Gode fjellvettregler handler også om at turgåere skal ha et bevisst forhold til naturen i de valg som de tar, og i hvordan de handler og oppfører seg. De nye fjellvettreglene er derfor en læringssirkel som skolerer brukeren, både i planlegging av turen i forkant, så vel som i det å tilpasse planene til forholdene underveis. Tredobling i antallet redningsaksjoner I løpet av de siste ti årene har antallet redningsaksjoner i fjellet økt med nesten 300%. I 2005 ble det gjennomført 350 redningsaksjoner mens man i 2015 kunne observere nærmere 1 000 redningsaksjoner. På den ene siden er terskelen for å be om hjelp blitt lavere, mens ønsket om mer ekstreme naturopplevelser har vokst, samtidig som kunnskapsnivået har sunket. Den direkte grunnen til aksjonene er som regel at utstyret, så vel som den fysiske kondisjonen til turgåerne er for dårlig. Samtidig virker det som om mange har mistet respekten for naturen og naturkreftene, kanskje på grunn av mindre omgang med naturen, rent generelt. Mer sittende arbeid, og mindre fysisk aktivitet i hverdagen, bidrar også til at folk overvurderer sine egne...

read more